Aug
12
2008
Scris de Administrator Ultima actualizare (10 Februarie 2014)
PDFImprimaE-mail

Scurt istoric al bisericii filiale Iernatic "Buna Vestire"

din parohia Bărbăteşti

-monument istoric-

 

 

Biserica "Buna Vestire" Bărbăteşti
sat Bărbăteşti. jud. Vâlcea
Preot Paroh Nicolaescu Gheorghe.
Tel: 0763671112

 

Biserica "Buna Vestire" este aşezată pe o ridicatură de teren ce domină satul la o distanţă de 500 m nord-vest de biserica parohială.
Este costruită prima dată în anul 1785. din zid.
La anul 1832 s-a stricat altarul şi s-a înădit spre răsărit, construindu-se naosul şi altarul din lemn. iar în anul 1890 s-a adăugat din zid, spre apus. amvonul. În naos. la icoana Maicii Domnului, se găseşte o Sfântă Masă.

 

Redăm mai jos cele 3 Pisanii:

 

"Această sfântă biserică cu hramul 'Buna Vestire a Maicii Domnului', este făcută din temelie de ctitorii aceştia, şi anume: Iosif Ierschimonah, Preot Nicolae Grivei din care este moştenitoru Pr. Ion Pietraru, al doilea Samoilă Ieroschimonah, e preotul Constantin Strâmbeanu şi diaconul Dumitru, din care este moştenitor Dumitru Gheorghe al Tomii, Ion fratele lui Ion Marin Predescu, în zilele luminatului domn Ion Mihail Constantin Voevod, în anul 1785"

 

"S-au înnoit această sfântă biserică cu zidirea şi zugrăveala ce se vede în naos de nevrednicii robii lui Dumnezeu popa Niculai şi popa Gheorghe şi de popa Constatin Strâmbeanu şi diaconul Dumitru şi popa Ştefan şi de jupân Mladin, ca să aibă pomenire anul 1823  iulie 14..."

 

"Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul 'Buna Vestire a Maicii Domnului' s-a reparat după cum se vede acoperişul din nou, cu a doua turlă, tencuială, zugrăveală şi alte obiecte după cum se vede precum şi amvonul făcut şi zugrăvit de ctitorii aceştia şi anume: preot Ion Pietraru, slujitorul acestei sfinte biserici, Dumitru Gheorghe al Tomii, Nicolae lonescu şi alţi ctitori care au ajutat in zilele M.S. Carol Întâiu, cu binecuvântarea Prea Sfinţiei sale Episcopul nostru domn domn Ghenadie Enăceanu al Râmnicului Noul Severin în anul 1890..."

 

Prima pictură nu se ştie de cine este făcută, icoanele împărăteşti de pe catapeteasmă şi cele din pronaos sunt semnate de pictorul Toma Zugravul, fiu al satului, care avea numele de Toma Cristescu.

 

În anul 1989 biserica s-a pardosit cu scândură, lucrarea fiind executată de meseriaşii Ion D Dogăroiu, Dogăroiu V. Nicolae şi Dogăroiu l. Constantin.
În 1998 biserica s-a acoperit cu tablă cu ajutorul enoriaşilor.
În 2002 s-a construit o troiţă la poarta bisericii şi s-a consolidat zidul de împrejmuire.
În 2003 s-au modernizat aleile de acces.
În curtea bisericii se află cimitirul în care se odihnesc vrednicii de pomenire preot Boboacă Constantin cu soţia sa Zenovia, învăţător Constantin Constantinescu şi soţia sa Elena, ctitorii bisericii parohiale, învăţătorii Năstoiu Nicolae şi Elena, rapsodul popular Gheorghe Bobei, învăţătorul Dumitru Tiţa şi alţii.