Oct
02
2012
Scris de Administrator Ultima actualizare (10 Februarie 2014)
PDFImprimaE-mail

 

Scurt istoric al Bisericii "Naşterea Maicii Domnului"
din Parohia Bărbăteşti

- monument de artă-

 

 

Biserica "Naşterea Maicii Domnului", Bărbăteşti

sat Bărbăteşti -Zăvoaie, jud. Vâlcea

Preot Paroh Nicolaescu Gheorghe,

Tel 0763 671112

 

Parohia Bărbăteşti are deschise cultului trei biserici: biserica parohială "Naşterea Maicii Domnului", biserica filiala Măleni "Cuvioasa Parascheva" şi biserica filiala "Buna Vestire" (1785), monument istoric.

 

 

Biserica prohială este aşezată în mijlocul parohiei, pe malul drept al Pârâului Otăsău, în locul numit "Valea Săliştei". Este una dintre bisericile cele mai impunătoare din ţară, este în formă de cruce, cu patru turle, cu pridvor de stâlpi de beton, temelia din piatră, pereţii din cărămidă, acoperită cu tablă.

 

S-a pus piatra de temelie în 1925 şi s-a terminat în 1945, când s-a sfinţit, după cum se arată în Pisanie:

 

"Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului, şi cu săvârşirea Duhului Sfânţ pusu-s-a temelia acestei sfinte şi dumnezeeşti biserici în care se sfinţeşte şi se prăznuieste "Naşterea Maicii Domnului şi pururea Fecioara Maria", la anul mântuirii 1925, luna iulie, în zilele Prea înălţatului şi binecredinciosului Rege Ferdinand I, al tuturor românilor, Episcop al Râmnicului fiind P.S.S.D.D. Vartolomeiu.

Şi a luat săvârşire în 1945, luna septembrie sub augusta şi înţeleapta domnie a MS Regelui Mihai I, şi în vremea păstoriei PS Episcop Locotenent DD Atanasie Dincă, Bârlădeanul Vicar Patrialhal, care şi-a luat osteneala Târnosirii Dumineca 9 septembrie 1945, binecuvântând osârdia şi osteneala tuturor enoriaşilor precum şi a altor binevoitori ctitori, binefăcători şi ajutători din împrejurimi şi de pretutindenea ai acestei Biserici, care au zidit-o, zugrăvit-o si împodobit-o după cum se vede, prin trudnica grije şi conducere a unui comitet în frunte cu C. Constantinescu, învăţător, Preotul Paroh Constantin Boboacă şi Pr Nicolae Petraru.

Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine."

 

Această biserică este un monument de arta atât prin arhitectura sa, cât şi prin pictură.

 

 

Clopotniţa este în turla bisericii, deasupra pridvorului.

Are casa parohială construită din lemnul unor chilii de la biserica filială Iematic în anul 1957.

În anul 1971 s-au făcut lucrări de întreţinere la biserica parohială, s-a vopsit tabla de pe acoperiş şi s-au văruit pereţii în exterior.

În 1973 s-a executat lucrarea de electrificare a bisericii.

În 1985, la iniţiativa preotului Ciontu Ilie şi a preotului pensionar Constantin Boboacă s-a vopsit exteriorul şi tabla.

În 1986 s-a construit soprul pentru hram.

În 1991 s-a construit Monumentul Eroilor în curtea bisericii, în partea de nord-vest.

Din 1998, casa parohiala a fost punct de lucru al BIR până în 2001.

Din 4.07.1999 s-a modernizat soprul şi s-a construit o anexă care deserveşte ca bucătărie pentru hram.

În anul 2000, familia Silvia şi Dichel Florea au donat o instalaţie de nocturnă în jurul bisericii.

La 1.07.2001 a avut loc slujba arhierească cu participarea I.P.S. Gherasim Cristea, s-a hirotonit un preot şi s-a acordat rangul de Iconom. (în imagine Stavrofor Preotul Nicolaescu Gheorghe).

 

Tot acest an s-a amenajat arhiva parohială în casa parohială.

În iunie 2002, enoriaşul Răducă Valeriu a donat o instalaţie de sonorizare.

În anul 2004 s-a revopsit tabla şi s-a zugrăvit exteriorul cu lavabil.

În 2007 s-a construit o magazie pentru hram. În acelaşi an s-a placat cu marmură Monumentul Eroilor cu ajutorul domnului Deputat Aurel Vlădoiu şi al Primăriei Bărbăteşti.

În anul 2008 s-a efectuat încălzirea centrală cu panouri radiante, alimentate prin butelie GPL, cu fonduri de la Ministerul Culturii, Cultului şi Patrimoniului Naţional.

În martie 2009 s-a depus documentaţia şi s-a primit binecuvântarea I.P.S. Gherasim, şi acordul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru construirea unui grad din fier forjat şi modernizarea aleilor de acces.

În fiecare an, la hramul bisericii (8 septembrie), alături de Primăria Bărbăteşti este găzduit Festivalul Dansului Popular Vâlcean "Brâul de Aur".